Team

Profilbild Nataliya Mitreva

Nataliya Mitreva

Architektin

E-Mail: nataliya.mitreva@uranusberlin.com
Telefon: 030 26 30 62 60

Kübra Ergovan Profilbild

Kübra Erguvan

Architektin

E-Mail: kubra.erguvan@uranusberlin.com
Telefon: 030 26308720

Jan Laursen Profilbild

Jan C. Laursen

Architekt

E-Mail: laursen@uranusberlin.com
Telefon: 0176 62601696

Kübran Bicer

Office

E-Mail: kuebran.bicer@uranusberlin.com
Telefon: 030 26 30 62 60

Marwa Ahmad

Architektin

E-Mail: architekt@uranusberlin.com
Telefon: 03026308719

Alireza Eslamian

Architekt

E-Mail: architekt@uranusberlin.com
Telefon: 03026308719

Khaled Abdulghani

Architekt